ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่กำกับเวรรักษาการณ์ การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของบุคลากร และมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย

Download

Read more