ขอเชิญร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กำหนดการสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ *********************** : ภาคเช้า ๐๕.๔๕ น. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนพร้อมกันบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ๐๘.๓๐

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจ บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ” ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป 08.30

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจ บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 75 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่

Read more

มรส. ผุด “ศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ด้วยได้เกิดอุทกภัยในภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วม ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในพื้นที่ต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ขึ้นมาเพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ดังนี้ 1. บริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ขุนทะเล ชื่อราชภัฏสุราษฎร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 985-4-82080-7 หรือบริจาคเป็นเงินสดได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2.

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ เริ่มเวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารแนบ http://gad.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/20161116152418.pdf

Read more