ประชุม​เตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ​ ก.พ.​ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา​ ๑๓.๐๐ น.​ นายศักดา ศิริพันธุ์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​อธิการบดี นายธีรพงษ์ วิโสจสงคราม​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุม​เตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ​ ก.พ.​ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเเละเทค​โนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการเเทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะ​กรรม​การ​ดำเนินงานจากส่วนกลาง​(กพ.)ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นสถานที่จัดสอบเเละผู้เกี่ยว​ข้องภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย​ รศ.ดร.​ชูศักดิ์ เอกเพชร ดร.บรรเจิด เจริญเวช คณะกรรมการอำนวยการประสานงานสอบ กพ. เเละกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน​ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ สำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี