ผู้อำนวยการกองกลาง​ เเละบุคลากรในสังกัดร่วมฟังการเเสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม​ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศุภัจฉรีย์​ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองกลาง​ เเละบุคลากรในสังกัดร่วมฟังการเเสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม​ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร​ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง​การ​ เเสดงวิสัยทัศน์จำนวนกว่า​ ๕๐๐ คน​

“…สำหรับเวทีในการเเสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งของการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ ซึ่งมีผู้ตอบรับการทาบทามจำนวน​ ๔ ท่าน​ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ​ จะประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ​บดีเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป..”