กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ ศาลาหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 10 เมษายน 2561