กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แสดงความยินดีพี่จอย ธิดารัตน์ มาตรแสง ที่ได้ลูกสาวที่น่ารัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทน มรส. ไปแสดงความยินดีพี่จอย ธิดารัตน์ มาตรแสง ที่ได้น้องบัวลูกสาวที่น่ารัก