รองคณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 รองคณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกองกลางและทีมงาน มรส. พาเยี่ยมชม