ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด