ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่กำกับเวรรักษาการณ์ การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของบุคลากร และมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย

canceled-acting-supervise-officer-of-Guard-and-acting-office-of-guard

Download