มรส.จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณถนนด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์ฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 30 รูป ณ บริเวณถนนด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก