อธิการบดี(รก.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรส. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ

ผศ.สมทรง นุ่มนวล อธิการบดี(รักษาการ) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีโกนผมนาค และถวายผ้าไตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดกรวด ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี