การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องผดุงชาติ ตึกสำนักงานอธิการบดี