มรส. ผุด “ศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม”
ด้วยได้เกิดอุทกภัยในภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วม ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในพื้นที่ต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ขึ้นมาเพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ดังนี้
1. บริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ขุนทะเล ชื่อราชภัฏสุราษฎร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 985-4-82080-7 หรือบริจาคเป็นเงินสดได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มได้ที่ หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. ขอบุคลากรที่มีจิตอาสาในการทำอาหาร(ครัว มรส. ที่หน้ากองพัฒนานักศึกษา) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

โดยเริ่มรับบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป