กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าพบท่านอธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าพบท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560