มรส. จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ตลาดพุมเรียง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป ณ ตลาดพุมเรียง และเดินทางไปถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตระพังจิก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.

รูปภาพโดย ธีรภัทร อาศิรพจน์