มรส. ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี(ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล) พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เครดิตรูปภาพจาก อดิสรณ์ เนาวโคอักษร