อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ

เครดิตรูปภาพจาก ธีรภัทร อาศิรพจน์, ศิริลักษณ์ ทองใหม่