ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ เริ่มเวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ
  • กิจกรรมพัฒนาถนนและรั้วมหาวิทยาลัยถึงวัดภูธรอุทิศฯ เริ่มเวลา 16.00 น.
  • กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ เริ่มเวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ

(รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ดังเอกสารแนบ)