มรส. ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและถ่ายทอดการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.

เครดิตรูปภาพจาก นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร, นายธีรภัทร อาศิรพจน์