อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมตักบาตรและถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

วันนี้เวลา 07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป ณ ตลาดพุมเรียง และเดินทางไปถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตระพังจิก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการตามรอยท่านพุทธทาส เพื่อจัดบูรณะและพัฒนาพื้นที่ที่ท่านพุทธทาสเกิด ศึกษาเล่าเรียนทางโลก บวชเรียนทางธรรม เข้าพักจำพรรษาที่วัดตระพังจิก(สวนโมกข์ 1) จนถึง สวนโมกข์ปัจจุบัน โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพ