อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (3 ตุลาคม 2559 ) ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อม รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวันแรก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครดิตรูปภาพจาก นายกฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน