กองกลาง สำนักงานอธิการบดีดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทางกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ณ ห้องเรียนทุกห้องภายในอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากอาคารหรือหน่วยงานใดมีหลอดไฟชำรุด ท่านสามารถประสานดำเนินการได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 077-355-629 ได้ในวันและเวลาราชการ